Luật về trọng tài chính trong thi đấu bóng đá 5 người

Luật về trọng tài chính trong thi đấu bóng đá 5 người – Trọng tài chính là nhân vật không thể thiếu trong tất cả các trận đấu bóng, thi đấu bóng đá trong nhà cũng không ngoại lệ.

Vị trọng tài này sẽ quản lý các cầu thủ trên sân thi đấu, cùng tìm hiểu xem xoay quanh nhân vật này sẽ có các luật lệ gì được FiFa quy định. 

Xem thêm: Cỏ nhân tạo sân bóng DAL-KG12

Luật về trọng tài chính trong thi đấu bóng đá 5 người
Luật về trọng tài chính trong thi đấu bóng đá 5 người

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRỌNG TÀI CHÍNH

Nhiệm vụ và quyền hạn của trọng tài chính có hiệu lực từ khi bắt đầu bước vào sân bắt đầu trận đấu đến khi kết thúc trận đấu. Đây là người có quyền xử phạt tất cả các lỗi vi phạm của cầu thủ và toàn thể đội bóng kể cả trong trận đấu và thời gian tạm nghỉ. Tất cả các quyết định của thư ký hay trọng tài khác đều phải thông qua trọng tài chính. 

Cụ thể về nhiệm vụ cũng như quyền hạn của trọng tài chính bao gồm:

  • Đảm bảo việc áp dụng Luật bóng đá thi đấu trong nhà 
  • Đảm bảo tính công bằng giữa cả 2 đội thi đấu, không thổi phạt vô lý để chiếm lợi thế cho đội còn lại. 
  • Kiểm soát mọi sự cố, diễn biến của toàn trận đấu
  • Nếu không có trọng tài thứ 3 hoặc thư ký bấm giờ thì trọng tài chính hoàn toàn có thể đảm nhận thêm công việc này. 
  • Là người có quyền dừng trận đấu trong các trường hợp cần thiết theo Luật bóng đá trong nhà. 
  • Trọng tài có quyền cảnh cáo, trục xuất cầu thủ thi đấu nếu phạm lỗi nặng hoặc vi phạm các điều khoản trong luật bóng đá.
  • Không được thay thế cầu thủ khi chưa thông báo với trọng tài chính.
  • Ra hiệu cho trận đấu tiếp tục sau mỗi lần dừng trận
  • Kiểm tra bóng trước khi thi đấu và tổ chức phân đội sẽ giữ bóng trước mỗi hiệp đấu.

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG FIFA VỀ THI ĐẤU BÓNG ĐÁ 5 NGƯỜI

Các trọng tài khác khi phát hiện lỗi trước trọng tài chính thì cần thông báo với trọng tài chính để được đưa ra quyết định chung nhất. Trường hợp đều phát hiện lỗi thì toàn quyền quyết định sẽ thuộc về vị trọng tài chính. 

Xem thêm: Tổng hợp một số nguồn thu từ việc kinh doanh sân bóng nhân tạo

Nhân vật này được quyền cảnh cáo hoặc truất quyền thi đấu của bất kỳ cầu thủ nào nếu phạm lỗi quá nặng hoặc có thái độ thô bạo, lăng mạ trọng tài chính.