Luật đá biên trong thi đấu bóng đá 5 người chuyên nghiệp

Luật đá biên trong thi đấu bóng đá 5 người chuyên nghiệp – Trong thi đấu Futsal chuyên nghiệp, Pha đá biên được xử lý như thế nào? Quy định về cách đá biên ra sao?

Và các cầu thủ cần thực hiện theo nguyên tắc nào không?,… đã được quy định rõ trong bộ luật đá biên từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Dưới đây là thông tin cơ bản nhất.

Luật đá biên trong thi đấu bóng đá 5 người chuyên nghiệp
Luật đá biên trong thi đấu bóng đá 5 người chuyên nghiệp

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁ BIÊN

Bóng đã vượt ra khỏi đường biên dọc dù ở mặt sân hay trong không gian. Cầu thủ cuối cùng chạm vào bóng thì đội đối phương sẽ được biên quả ném biên tại vị trí bóng ra khỏi đường biên dọc. Khi thực hiện đá biên, các cầu thủ có thể giẫm chân lên đường biên dọc hoặc đứng hẳn ra ngoài sân. 

Xem thêm: Cỏ nhân tạo sân vườn DAV-1150

Quy định bóng phải được đặt trên đường biên dọc và coi là trong cuộc ngay khi được đá và di chuyển. Quy định cầu thủ đá biên không được chạm bóng lần thứ 2 nếu bóng chưa chạm hoặc được đá bởi cầu thủ khác thì sẽ bị phạm luật.

KHOẢNG CÁCH ĐÁ BIÊN

Các cầu thủ đối phương phải đứng cách bóng tối thiểu 5m.

BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN KHI ĐÁ BIÊN TRỰC TIẾP VÀO CẦU MÔN

XỬ LÝ KHI ĐÁ BIÊN LỖI

Nếu đá biên không đúng quy định, quyền đá biên được chuyển qua đội còn lại.

Thực hiện đá biên không đúng vị trí bóng đá trước đó thì trọng tài được quyền thay đổi quyền đá biên

Sau 4 giây đặt bóng và nghe tiếng còi từ trọng tài mà không thực hiện đá biên thì sẽ bị chuyển cho đội còn lại.

Nếu cầu thủ đá biên chạm bóng lần thứ 2 trước khi có cầu thủ khác chạm vào thì đội đối phương được hưởng phạt gián tiếp tại nơi phạm lỗi. Nếu phạm lỗi trong khu phạt đền, quả phạt đền sẽ được đặt trên vạch 6m gần chỗ phạm lỗi nhất.

Xem thêm: Luật ném bóng trong thi đấu bóng đá 5 người chuyên nghiệp