Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên

Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên được công ty cỏ nhân tạo Đức An sử dụng loại cỏ nhân tạo DAL-KG08 thi công và hoàn thiện

Sân bóng đá cỏ nhân tạo 7 người với diện tích 2000m2 do Đức An cung công và thi công thảm cỏ nhân tạo DAL-KG08, được ban giám hiệu nhà trường đánh giá rất cao từ công tác hỗ trợ kỹ thuật, đến chất lượng mặt cỏ nhân tạo.

Viêc thi công sân bóng cỏ nhân tạo cho trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên đòi hỏi tính tỉ mỉ rất cao, vì chỉ một sơ suất nhỏ sẽ dẫn tới chấn thương cho tất cả các em học sinh khi tham gia chơi trên sân, kể cả không phải trong lúc đá bóng.

Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên
Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên
Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên
Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên
Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên
Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên
Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên
Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên
Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên
Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên
Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên
Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên

Xem thêm: Thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại Kiến Xương, Thái Bình