Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên

Sân bóng đá cỏ nhân tạo nên trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên đc nhà cỏ nhân tạo nên Đức An sử dụng loại cỏ nhân tạo ra DAL-KG08 xây dựng và hoàn thiện

Sân bóng đá cỏ nhân tạo ra 7 người cùng với diện tích 2000m2 do Đức An cung công và thi công thảm cỏ nhân tạo DAL-KG08, được BGH nhà trường đánh giá rất to lớn từ công tác hỗ trợ kỹ thuật, mang lại tiện nghi bên cỏ nhân tạo ra.

Viêc thi công sân bóng cỏ nhân tạo đến trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên đòi hỏi tính tỉ mỉ rất to lớn, vì chỉ một sơ suất nhỏ dại tiếp tục dẫn đến chấn thương cho tất cả nhiều em học viên khi tham gia chơi tại sân, kể cả không phải trong những khi đá bóng.

Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên

Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên

Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên

Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên

Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên

Sân bóng đá cỏ nhân tạo trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên

Xem thêm: xây lắp sân bóng đá cỏ nhân tạo ra trên Kiến Xương, Thái Bình