Luật thi đấu cầu lông chuyên nghiệp

Luật thi đấu cầu lông chuyên nghiệp – Bất kỳ môn thể thao nào cũng có những quy định, luật lệ rõ ràng. Thi đấu cầu lông cũng không ngoại lệ

Liên đoàn Cầu lông Quốc tế BWF đã đưa ra luật thi đấu cầu lông. Đã đem vào hoạt động và áp dụng với tất cả các thành viên, các quốc gia có thi đấu môn cầu lông. Dưới đây là 17 luật lệ đã ban hành

Xem thêm: Thảm sân cầu lông Tinsue BMC 600G

Luật thi đấu cầu lông chuyên nghiệp
Luật thi đấu cầu lông chuyên nghiệp
 1. Luật về sân và các thiết bị trên sân thi đấu

 2. Luật về quả cầu lông thi đấu

 3. Luật về thử tốc độ quả cầu

 4. Luật về vợt thi đấu

 5. Quy định về những trang thiết bị hợp lệ

 6. Quy định về tung đồng xu khi bốc thăm

 7. Hệ thống tính điểm cầu lông

 8. Hệ thống tính điểm cầu lông

 9. Luật về giao cầu

 10. Luật thi đấu cầu lông đơn

 11. Luật thi đấu cầu lông đôi

 12. Lỗi ô giao cầu

 13. Luật về các lỗi trong thi đấu cầu lông

 14. Luật về Giao cầu lại

 15. Luật về Cầu không trong cuộc

 16. Luật về thi đấu liên tục, lỗi tác phong đạo đức và hình phạt

 17. Quy định về các nhân viên và khiếu nại khi thi đấu cầu lông

Xem thêm: Luật về sân thi đấu cầu lông chuyên nghiệp