Luật bắt đầu và bắt đầu lại trong thi đấu bóng đá 5 người chuyên nghiệp

Luật bắt đầu và bắt đầu lại trong thi đấu bóng đá 5 người chuyên nghiệp – Để bắt đầu mỗi trận đấu bóng đá thì các cầu thủ phải thực hiện đúng luật bóng.

Việc làm sai ảnh hưởng đến quá trình đá bóng, cũng như tính công bằng của bất kỳ trận cầu nào. Cho những ai chưa biết thì việc bắt đầu trận đấu và bắt đầu lại cần phải có luật rõ ràng, cụ thể dưới đây là luật trong thi đấu bóng đá chuyên nghiệp 5 người trên sân bóng đá trong nhà.

Xem thêm: Luật về bóng trong và ngoài cuộc trong thi đấu bóng đá 5 người chuyên nghiệp

A. Luật bắt đầu trận đấu

  1. Trước khi trận đấu bắt đầu, việc chọn sân hoặc đá quả giao bóng phải được xác định bằng cách tung đồng tiền. Việc này do trọng tài chính đảm nhận tung và xác định đội nhận bóng trước. Đội được quyền ưu tiên sẽ chọn sân hoặc đá quả giao bóng trước.

Người ra hiệu bắt đầu trận đấu là trọng tài. Ngay sau khi trọng tài chính thổi còi để trận đấu bắt đầu, cầu thủ đội được giao bóng đá quả bóng ở điểm trung tâm sân về phía sân đối phương. Các cầu thủ phải đứng trên nửa phần sân của đội mình, các cầu thủ đội không được giao bóng phải đứng cách xa bóng ít nhất là 3m. Bóng vào cuộc sau khi được đá và di chuyển. Cầu thủ đá quả giao bóng không được chạm bóng lần thứ 2 nếu bóng chưa chạm hoặc đá bởi cầu thủ khác.

  1. Sau mỗi bàn thắng, trận đấu được tiếp tục bằng quả giao bóng theo quy định nói trên. Ưu điểm của luật chính là đội vừa bị thua được quyền giao bóng để bắt đầu trận đấu tiếp tục
  2. Bắt đầu hiệp 2, hai đội đổi sân và đội không được giao bóng ở hiệp 1 được quyền giao bóng ở hiệp 2 để đảm bảo tính công bằng trong thi đấu. 
Luật bắt đầu và bắt đầu lại trong thi đấu bóng đá 5 người chuyên nghiệp
Luật bắt đầu và bắt đầu lại trong thi đấu bóng đá 5 người chuyên nghiệp

B. Bắt đầu lại trận đấu

Khi bóng được đá ra ngoài cuộc vì bất kỳ lý do gì. Bóng sẽ được đá trở lại sân ngay khi trọng tài ra hiệu thổi còi. Dưới đây là các tình huống khi bóng được quay trở lại sân.

  1. Sau lúc tạm dừng trận đấu vì bất kỳ lý do gì không ghi trong Luật và lúc đó bóng chưa vượt khỏi các đường giới hạn, thì trận đấu được tiếp tục bằng quả thả bóng chạm đất do một trong hai trọng tài thực hiện tại điểm bóng dừng. Nếu lúc đó, bóng dừng ở khu phạt đền, thì quả thả bóng chạm đât sẽ được thực hiện trên vạch 6m gần vị trí bóng dừng nhất.
  2. Bóng được tính là trong cuộc sau khi chạm mặt sân. Tuy nhiên bóng được thả xuống nếu vượt ra ngoài biên dọc hoặc biên ngang trước khi cầu thủ chạm bóng, trọng tài cho thực hiện lại. Không cầu thủ nào được đá bóng khi bóng chưa chạm mặt sân. Nếu vi phạm trọng tài sẽ thực hiện lại quả Sthả bóng chạm đất⬝.
Luật bắt đầu và bắt đầu lại trong thi đấu bóng đá 5 người chuyên nghiệp
Luật bắt đầu và bắt đầu lại trong thi đấu bóng đá 5 người chuyên nghiệp

Xem thêm: Thảm cỏ nhân tạo sân Golf DAV-G25