Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm – Hà Nội

Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm – Hà Nội. Vào Tháng 8.2020, được sự tin tưởng của Viện khoa học giáo dục Việt Nam chọn làm đơn vị để bảo dưỡng 2 sân bóng cũ với diện tích 2361,6m2 Đức An đã hoàn thiện dự án thay thế sân bóng cũ cho trường Thực Nghiệm tại 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Với thiết kế 2 sân 7 sau khi được thay cỏ và làm mới, sân bóng của trường Thực Nghiệm tại Hà Nội đã có thể được đưa vào sử dụng để phục vụ cho mục đích, nhu cầu của nhà trường và toàn thể khối học sinh: giải lao sau giờ học, rèn luyện thể chất, tổ chức các cuộc thi đấu trong phạm vi trường học,…

Với 1 diện mạo hoàn toàn mới, sân bóng cỏ nhân tạo không chỉ đảm bảo chất lượng đạt chuẩn mà còn mang lại tính thẩm mỹ cho trường Thực Nghiệm.

Một số hình ảnh về sân bóng Thực Nghiệm do Đức An cung cấp:

Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm
Dự án thay thế sân cỏ nhân tạo tại trường thực nghiệm

Đức An hân hành được đồng hành cùng mọi nhà đầu tư trên toàn quốc !

Xem thêm: Dự án sân bóng Phúc Thanh tại Hà Nội