Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội được Đức An Thi công và hoàn thiện với chất lượng đạt tiêu chuẩn VFF

Alpha School là một tổ chức giáo dục tiên phong trong phương pháp giảng dạy và học tập đầy cảm hứng, cùng với những điều kiện học tập tốt nhất, đạt chuẩn về kiến thức cũng như cơ sở vật chất của toàn khối trường học.

Chính vì vậy, Công ty Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Thương Mại Đức An tự hào được hợp tác làm việc cùng Alpha School để mang đến cho học sinh Alpha một sân bóng đá cỏ nhân tạo đạt chuẩn VFF, đảm bảo đáp ứng được nhu cầu học tập, rèn luyện và thi đấu cho học sinh của Alpha School An Khánh, Hà Nội.

Một số hình ảnh thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School:

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội
Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội

Xem thêm: Dự án thay thế cỏ nhân tạo sân bóng ven đê 2 – Long Biên, Hà Nội