Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội

dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo ra trên trường liên cấp cho Alpha School – An Khánh, TP Hà Nội được Đức An xây lắp cũng như hoàn thiện với chất lượng đạt tiêu chuẩn VFF

Alpha School chính là tiến hành giáo dục mũi nhọn tiên phong vào phương thức huấn luyện cũng như học tập đầy cảm hứng, đồng thời các điều kiện học tập hoàn hảo nhất, đạt chuẩn về kiến thức và kỹ năng cũng như hạ tầng vật chất của toàn khối khu trường học.

chính vì vậy, công ty đầu tư thiết kế và kinh doanh Thương Mại Đức An tự hào được liên minh làm việc cùng Alpha School nhằm đưa đến cho học sinh Alpha một sân bóng đá cỏ nhân tạo nên đạt chuẩn VFF, đảm bảo đáp ứng đc thị hiếu học tập, rèn luyện cũng như thi đấu mang lại học viên của Alpha School An Khánh, TP Hà Nội.

một vài thương hiệu xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo nên tại trường liên cung cấp Alpha School:

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội

Dự án sân bóng đá cỏ nhân tạo tại trường liên cấp Alpha School – An Khánh, Hà Nội

Xem thêm: dự án công trình sửa chữa thay thế cỏ nhân tạo sân bóng ven đê 2 – Long Biên, TP Hà Nội